Irisbus Citelis 18

Irisbus Citelis 18

Dopravní Podnik Karlovy Vary


Kennzeichen 3K3 8357
Karlovy Vary ZOB 2. Oktober 2017